Eindejaarstips 2019

Het einde van het jaar is in zicht en daarom wil ik je nog even wijzen op een aantal belastingtips over 2019 en de belangrijkste wijzigingen van 2020!

Belastingtips over 2019

Aangezien er al zoveel over is geschreven, verwijs ik graag naar een concollega die het onsinziens heel mooi in kaart heeft gebracht.
Eindejaarstips 2019

Lees de tips eens door die op jouw situatie van toepassing zijn.

Belangrijkste TIPS volgens 0497Administratie:

Voor alle ondernemers: Tip 17: Optimaliseer uw kleinschaligheidsaftrek
Voor ondernemers met een eenmanszaak en/of een VOF: Tip 30: Plan de opname van liquiditeiten
Voor ondernemers met een BV (DGA): Tip 38: Beoordeel de hoogte van de winst van uw bv

Tip 40: Dividend uitkeren voor 2020

Tip 41: Voorkom belastingrente

Tip 48: Beperking lenen bij eigen BV

Voor ondernemer met personeel Lees hieronder over het hoge en lage WW percentage

Belangrijkste wijzigingen van 2020

Verder vind je hier de belangrijkste wijzigingen van 2020.
Belangrijkste wijzigingen 2020
Ook goed om die even door te lopen.

 

Hoge (7,94%) en lage (2,94%) WW premie per 01-01-2020

(Dit bericht is belangrijk voor ondernemers MET PERSONEEL)

Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf dan een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Dat scheelt dus 5% aan loonkosten. Het huidige percentage van de WW premie is 3,6% (2019).

De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?

De werkgever betaalt de lage WW-premie als:

  • De werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd.
    Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst.
  • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.
Wanneer betaalt de werkgever de hoge WW-premie?

Voor alle andere dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen voor april 2020

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgegaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat hier een nieuw contract voor is opgemaakt?  Bijvoorbeeld omdat dit telefonisch is afgesproken. Dan is een door beide partijen getekende bijlage (addendum) bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie.

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan het zogenoemde schriftelijkheidvereiste voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen. Ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (maar geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Vanaf 1 april 2020 moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig. Dit moet door beide partijen zijn ondertekend. Ook moet hieruit blijken dat de werknemer al voor 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd. Is dit niet voor 1 april 2020 geregeld, terwijl de arbeidsovereenkomst wel doorloopt na 31 maart? Dan is de werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.