Vennootschapsbelasting

Als u directeur grootaandeelhouder van een Besloten Vennootschap (B.V.) bent, moet er na afloop van het jaar een aangifte vennootschapsbelasting worden ingediend voor de B.V.

Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde jaarstukken. Voor meer informatie verwijs ik graag naar hier.