Omzetbelasting

De meeste ondernemingen zijn belastingplichtig voor de Omzetbelasting (BTW). Deze aangifte moet meestal in de maand na afloop van het kwartaal worden ingediend.

Sommige grotere ondernemingen moeten zelfs elke maand een aangifte indienen.

Deze aangifte verzorgen wij uiteraard ook voor onze klanten.

Na afloop van het kwartaal krijgt u een email van ons met het verzoek om uw boekhouding bij ons af te geven. Wij boeken dan alles in en dienen uw aangifte omzetbelasting in. We geven aan u door welk bedrag u over moet maken aan de Belastingdienst of welk bedrag u terug ontvangt en bewaren de aangifte in uw dossier.