Jaarstukken

De jaarstukken worden opgesteld na afloop van het jaar. Om de jaarstukken op te stellen, zullen we eerst de administratie in moeten boeken.

Hiervoor levert u de facturen, bankafschriften en andere benodigdheden aan en wij zetten alles in ons boekhoudpakket. Wij werken met diverse pakketten (zoals Minox, e-Boekhouden, Infine en Kluwer).

Dan gaan we de jaarrekening opstellen. Deze bestaat uit een balans en een Winst- en Verliesrekening. De balans geeft eigenlijk de bezittingen, schulden, vorderingen en verplichtingen weer en de Winst- en Verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en kosten en hierin kunt u ook zien hoeveel winst er het afgelopen jaar is gemaakt.

Aan de hand van deze jaarrekening, gaan we de aangifte indienen. Bij een eenmanszaak of VOF is dat de aangifte inkomstenbelasting en bij een BV is dat de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarstukken van een eenmanszaak

Jaarstukken van een Vennootschap onder Firma (VOF)

Jaarstukken van een Besloten Vennootschap (B.V.)