Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting hebben we veel gegevens nodig. Om je in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Alleen die vragen verschijnen die op jouw/jullie situatie van toepassing is. Wij verzoeken je de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken te uploaden.

Voordat je begint met het invullen van de vragenlijst een paar opmerkingen en een paar veelgestelde vragen:

We vragen deze gegevens via dit formulier op, omdat je de gegevens niet meer naar ons mag emailen i.v.m. de nieuwe privacywet. Het is dus belangrijk dat je alle gegevens bij de hand hebt.


Benodigde gegevens (die mogelijk van toepassing zijn):
– Jaaropgaven 2020
– Overige inkomsten (en kosten) 2020
– WOZ beschikking met waardepeildatum 01-01-2019 (dus niet de laatste WOZ beschikking)
– Jaaroverzicht hypotheek 2020
– Jaaroverzichten 2020 (bezittingen en schulden)
– Overzicht ziektekosten van 2020 (die niet zijn vergoed door de zorgverzekeraar)
– Overzicht scholingskosten 2020
– Jaaroverzicht 2020 lijfrenteverzekering
– Jaaroverzicht 2020 arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Activeringscode (brief Belastingdienst eind januari/begin februari ontvangen)
– Voorlopige aanslagen 2020 (Inkomstenbelasting en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet)

Scan die gegevens in en sla ze op op je computer. Dan kun je bij het invullen van onderstaande vragenlijst de documenten uploaden!


 

Veelgestelde vragen:

Ik heb nog niet alle gegevens om het formulier in te vullen!

Verzamel die dan eerst voordat je het formulier in gaat vullen. Als je nog iets moet downloaden, doe dat dan eerst, als er nog iets ontbreekt, vraag het meteen op. Hoe eerder je alle gegevens hebt, hoe eerder je het formulier in kunt vullen en je kunt weer een taak van je lijstje afvinken ?

Ik email de gegevens liever!

Dat mag door de nieuwe privacywet helaas niet meer.

Ik breng de gegevens liever bij jullie binnen (of stuur ze per post naar jullie op)!

Dat is geen probleem. We hebben nog steeds de formulieren die je uit kunt printen en die je samen met de gegevens bij ons binnen kunt brengen (of per post naar ons kunt versturen). Als je HIER klikt, kun je het formulier downloaden, uitprinten en met de rest van de gegevens bij ons binnenbrengen of per post naar ons versturen.

 


Als je alle gegevens hebt verzameld, vul dan alle vragen in en upload de gegevens bij de betreffende velden.